Nyhet!

Flex Top Mark N 12 m/mikro nr 85342

Dekl Topmark N12 micro.pdf

N 12 Inneholder N, Mg, S, Mn, B, Z, Na, Cu, Mo.

Denne er aktuell i de aller fleste kulturer, spesielt i potet og grønnsaker.
1 liter pr da forebyggende, 2 liter pr da ved tegn til mangel.

Eller i blanding med Flex N 22 med 3% mg

Bruk N 12 annenhver gang ved tørråtesprøyting.
4 liter N22 pr da når kjøres uten N12
I blanding 3 liter N22 pluss 1 liter N12

Pris N 12 kr 9,50 pr kg. Egenvekt 1,2. pH 2,2.
Pris N 22 kr 5.50 pr kg. Egenvekt 1.25 pH 5.6

Ureabehandling av halm

Nå er tiden inne til å bestille 40% urealøsning for halmbehandling.

Vi har hatt en tett dialog med NLR om fagligheten ved bruk av urea, de har laget i fjor en artikkel om dette

Ureabeh. av halm

Bestilling