Aktuelt nå!

Flex N 18 klorfri med nitrogen, magnesium og svovel

Når næringsopptaket er utfordrene har bladgjødsel et stort fortrinn. Flex bladgjødsel tas raskt opp i plantene og sikrer jevn vekst og utvikling av plantene. Flex N 18 klorfri (Flex nr 41220) er skreddersydd for å gi litt mer nitrogen pr gjødsling. Det gjør denne bladgjødsla tilet svært aktuelt alternativ ved delt gjødsling. Anbefalt dose N 18 klorfri er 3-10 liter pr da avhengig av vekst og utviklingstrinn. Flex N 18 klorfri sikret samtidig at plantene har tilgang på svovel og magnesium. Rikelig tilgang på disse næringsstoffene er viktig for å bygge klorofyll og for normal vekst og utvikling av planta. Nedbøren som har kommet over Østlandet de siste dagene vil bidra til at granulert grunngjødsel vil løses og glir lettere tilgjengelig. Likevel ser vi flere åkrer som er lyse og har uvevn vekst og utvikling.

 

Dose: 3 - 10 liter pr dekar. Det er anbefalt å tilsette klebemiddel.

 

Blandbarhet: Kan blandes med soppmiddel og insektsmiddel, men skal ikke blandes med ugrasmiddel. Kan blandes med Flex Bladfosfor, Flex bladmangan eller Flex bladzink.

 

Bruk: Sprøytes ut med vanlig åkersprøyte med flatdyser, på tørre blader og temperatur under + 22 grader.

  

Erfaringer ved bruk av Bladgjødsel i korn

 

Intervju med fornøyd bruker av bladfosfor NP 7-6

 

 

Gjødselpriser fra 01.01.24 til 30.08.24

 

 

 

Praktisk bruk av Bladgjødsel

Det kommer mange spørsmål om hvordan bladgjødsel skalbrukes i praksis. Vi har laget en liten info om praktisk bruk av bladgjødsel

Klebemiddel ved Bruk av NP 7-6 (Bladfosfor)

Vi anbefaler å bruke klebemiddel ved bruk av NP 7-6.

Bruk 50 ml klebe/spredemiddel pr 100 liter vann. F.eks. DP Klebemiddel eller Biowet. Sammen med Ranman Top kan den sløyfes.

Ved bruk av Bladgjødsel N 18 og N 22 er det ikke behov for klebemiddel.

 

Praktisk bruk av Bladgjødsel.PDF

Blandbarhet av Bladgjødsel

Våre bladgjødseltyper kan blandes med alle aktuelle soppmidler i korn, grønnsaker og poteter.

Det er imidlertid ikke alle våre bladgjødseltyper som er blandbare med hverandre, fordi noen inneholder Kalsium og noen inneholder Svovel.

Vi har laget en tabell som viser en oversikt over blandbarhet.

Trykk på linken under.

Blandbarhet av bladgjødseltyper

Velkommen

Velkommen til Flex Agri og Flex Kongsvinger sin unike gjødselverden.

Informasjonsfolder om Flex gjødsel

Bestill gjødsel ferdig spredd, vi kjører ut gjødsel i Vestfold, Hedemarken og Rogaland.

Bladfosfor

Rapport om avlingsregistrering

NP 7-6 m/Mg Rapport fra 2020

Aktuelt nå!

Har det noen hensikt å bladgjødsle vår korn i denne tørken som vi opplever nå for tiden? Det enkle svaret er ja, men det er lurt å ta med seg spaden ut i åkeren, ta et godt spatak å sjekk om det fortsatt er god råme 10-15 cm ned i bakken. Hvis det er det og åkeren er gul, så får ikke planta tak i nok næring. Da vil bladgjødsel kunne rette på næringsbalansen i planta.

Mer info om bruk av bladgjødsel

Vi er å treffe på følgende tlfnr.

 

Tlf 957 46 810 Flex Agri                                               Tlf 472 02 712 Flex Kongsvinger

Status i koråkere Juni 2023

Send oss en melding