Aktuelt nå!

Flex Fertilizer system er et gjødselsystem for alle landbruksvekster, systemet gir en lang rekke fordeler fremfor tradisjonell NPK gjødsel. Flex fertilizer binder urea, toverdige metaller f.eks Mg++ og negative ioner som fosfater, sulfat,klorider og nitrat sammen til et komplex. Dermed reduseres salteffekten i gjødsla, som igjen minsker amoniakk frigjøring, slik at røtter og blader ikke skades. Samtidig forhindrer vi at fosfor reagerer med Fe og Al i jorden og dermed blir utilgjengelig for plantene. Sammenlignet med andre NPK gjødselslag er Flex Fertilizer derfor 10 - 20 % mere effektiv på N og 40-50 % på P.

Dette gir en lang rekke fordeler:

  • Bedre utnyttelse av næringsstoffene
  • Mindre utvasking av Nitrogen
  • Sterkere stengler - mindre legde
  • Sterkere røtter-bedre tørke resistent, høyere næringsstoff opptak
  • Lavt nitratinnhold i plantene= sunnere vekster.

  

Bruk av Flex Bladgjødsel i poteter

 

Intervju med fornøyd bruker av bladfosfor NP 7-6

 

 

Gjødselpriser fra 01.01.24 til 30.08.24

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk bruk av Bladgjødsel

Det kommer mange spørsmål om hvordan bladgjødsel skalbrukes i praksis. Vi har laget en liten info om praktisk bruk av bladgjødsel

Praktisk bruk av Bladgjødsel.PDF

Blandbarhet av Bladgjødsel

Våre bladgjødseltyper kan blandes med alle aktuelle soppmidler i korn, grønnsaker og poteter.

Det er imidlertid ikke alle våre bladgjødseltyper som er blandbare med hverandre, fordi noen inneholder Kalsium og noen inneholder Svovel.

Vi har laget en tabell som viser en oversikt over blandbarhet.

Trykk på linken under.

Blandbarhet av bladgjødseltyper

Velkommen

Velkommen til Flex Agri og Flex Kongsvinger sin unike gjødselverden.

Informasjonsfolder om Flex gjødsel

Bestill gjødsel ferdig spredd, vi kjører ut gjødsel i Vestfold, Hedemarken og Rogaland.

Bladfosfor

Rapport om avlingsregistrering

NP 7-6 m/Mg Rapport fra 2020

Aktuelt nå!

Har det noen hensikt å bladgjødsle vår korn i denne tørken som vi opplever nå for tiden? Det enkle svaret er ja, men det er lurt å ta med seg spaden ut i åkeren, ta et godt spatak å sjekk om det fortsatt er god råme 10-15 cm ned i bakken. Hvis det er det og åkeren er gul, så får ikke planta tak i nok næring. Da vil bladgjødsel kunne rette på næringsbalansen i planta.

Mer info om bruk av bladgjødsel

Vi er å treffe på følgende tlfnr.

 

Tlf 957 46 810 Flex Agri                                               Tlf 472 02 712 Flex Kongsvinger

Status i koråkere Juni 2023

Send oss en melding