Utkjøring av Gjødsel

Rogaland: Trond Skretting, tlf: 906 80 143 Link til Epost trond@skretting.no Hjemmeside: http://www.tskretting.no/

Vestfold: Reidar Gjelsås, Tlf: 920 42 450 Epost rgjels@yahoo.no

Vi kjører ut gjødsel med Kyndestoft sprøyter, disse har 3 hulls dyser og gir et utrolig jevnt sprederesultat. Ta kontakt direkt med disse for å avtale tidspungt for spredning. Begge kjører med GPS autostyring.