Utstyr

Det er mulig å benytte mye av det utstyret man allerede har for å spre flytende gjødsel. Ved enkelte tillegg kan det bygges ut med løsninger som kan tilkoples en redskapsmonitor og tildeling justeres i forhold til hastighet. Dermed får man ønsket mengde pr. arealenhet.

En vanlig åkersprøyte er et godt utgangspunkt for å komme i gang:

Kontakt Flex Agri AS for mer informasjon for å komme i gang med flytende gjødsel i Rogaland, Vestfold og Buskerud.

Under de andre henvisningene til utstyr viser vi eksempler på opplegg for såmaskiner og potetsettere.