Produsenter møte

To vellykkede produsentmøter er gjennomført.

Takk til dere som var med å gjorde møtene til en god arena for faglig påfyll av flytende gjødsling i Potet og Korn.

Spesielt takk til Bama, Findus og Maarud.

Her finner du kopi av presentasjonen til Jan Fischer Jensen