Produkter

Vi har mulighet for å levere et meget bredt utvalg av flytende gjødsel. Enkelte typer er spesielt godt egnet for gitte avlinger slik det er markert nedenfor. Denne listen viser en del av våre produkter. I vårt totale vareutvalg har vi også produkter for spesielle formål. Dersom du ikke finner det produktet du søker kontakt Flex Agri AS eller Flex Kongsvinger AS for mer informasjon .

Flex Gjødsel™

Produktnr/type

43641 NK 18-3 m/Ca,Mg,Mn,B,nitrat

43642 NK 18-3 m/Ca,Mg,Mn,nitrat

41210 NK 18-3 m/Mg uten Ca

41580 N 18 mCa,Mg

42030 N 18 mCa,Mg,Mn

41200 N 22 m/Mg

43860 N 18 m/Ca,Mg,Mn,Zn

88509 NP 7-6 m/Mg og 1,6% Mn

10091 NPK 19-1-4 mS

12331 NPK 19-2-4 mS

13930 NPK 15-1-6 mS

33110 NP 20-2 m/ sS,Mg

33120 N 24 m/S

10190 NPK 7-2-8 mB

52810 NPK 5-1-8 m/S,B

52812 NPK 5-1-6 m/S,B

10392 NP 5-8 m/Mg,Cu,B. Dansk

10393 NP 5-8 m/Mg, Mn,Zn. Norsk

53940 NP 8-8 mMg,Mn,B,Zn

13050 NP 10-7 m/Mg,Mn,Z

11900 NPK 14-2-1 mMg,Mn,Zn

13060 NPK 14-4-1 m/Mg,Zn

13080 NPK 14-4-1 mMg,Mn,Zn

11910 NPK 14-6-1 m/Mg, Mn,Zn

12451 NPK 15-5-1 m/Mg,Mn,Zn,B

13021 NPK 11-5-1 m/Mg,Mn,Zn,B

41570 N 18 m/Ca,Mg+nitrat

43440 N 16 m/Ca,Mg,Mn,Zn,B

52122 N 9 m 8%Ca, 0,14%B

53580 N 9 m 6%Ca, 0,3%B

54860 NPK 4-1-6 m/Mg,Mn,Zn, klorfri

54862 NPK 4-1-4 m/Mg,Mn,Zn. klorfri

0084 Flex Bio NP 20-4

0822 Flex Støvdemper

48505 NP 7-6 mMg

4750 N2 med 10% Zink

4715 N2 med 10% Mangan

42220 N 18 Klorfri

Bruksområde

Bladgjødsel m/Kalium

Bladgjødsel m/Kalium

Bladgjødsel m/kalium

Bladgjødsel

Bladgjødsel

Bladgjødsel

Bladgjødsel

Bladgjødsel m/P,Mg,Mn

Korn og Gras.

Korn og Gras

Korn og Gras

Korn og Gras

Korn og Gras

Gulrot, Potet

Gulrot

Gulrot

Startgjødsel

Startgjødsel

Startgjødsel

Startgjødsel

Potet / Grønnsaker

Potet / Grønnsaker

Potet / Grønnsaker

Potet / Grønnsaker

Grønnsaker / Potet

Grønnsaker / Potet

Bladgjødsel

Bladgjødsel/Juletrær

Kalsiumgjødsel

Kalsiumgjødsel

Dryppvanning (Jordbær)

Dryppvanning (Jordbær)

Renseanlegg

Flytende Veisalt

Fosfor Bladgjødsel

Zink Mikro Bladgjødsel

Mangan Mikro Bladgjødsel

Bladgjødsel