Bladgjødsel

Her ligger innholdsdeklarasjoner til de viktigste typer av bladgjødsel. Nr 42030 er den mest brukte, fordi den har innhold av de viktigste mikronæringer.

Nr 43860 er alternativet hvis den også skal inneholde Zink. Et godt alternativ hvis det er ønskelig med kalium i bladgjødsla er Nr 43641 og 43642 med eller uten bor.

Nyhet i 2018.

Bladgjødsel i Korn med 22% N, et rimeligere alternativ.

Bladgjødsel med Nitrogen og Fosfor NP 6-7 m Mg

Denne vil være spesielt godt egnet der hvor det trengs tilført Fosfor i sesongen, plantene tar opp Fosfor direkte gjennom bladene og planta vil raskt komme i balanse.

Bladgjødsling av Juletrær

Det viser seg at bladgjødsel Nr 43440 gir juletrærne en fin og gyllen grønnfarge. Skuddveksten er kontrolerbar i langt større grad enn med tradisjonell gjødsling av Juletre. For mer info ta kontakt med Torleif Hodne Tlf 971 82 238 eller Tian Kjær Tlf 957 46 810