Bruk eksisterende såmaskiner

Flex Argi er flytende gjødsel. Flex Agri har fleksible egenskaper. Det betyr at bonden med Flex Agri i stor grad kan benytte eksisterende såmaskiner. Det er mulig å benytte mye av det utstyret man allerede har for å spre flytende gjødsel. På noen såmaskiner er man nødt til å bygge ut løsninger på eksisterende maskiner. På noen såmaskiner må det tilkobles en redskapsmonitor og tildeling justeres i forhold til hastighet.

På denne måten får man en såmaskin som er kapabel til å gjødsle ønsket mengde pr arealenhet. En vanlig åkersprøyte er et veldig godt utgangspunkt for å komme i gang med flytende gjødsel.

Vi dekker hovedsaklig Østlandet (ikke Hedmark) og Rogaland

Kontakt Flex Agri AS for omgjøring av vanlige såmaskiner til å bruke flytende gjødsel.

Såmaskin - 2 rader og 4 rader

Det er mulig å gjøre om vanlige såmaskiner til såmaskiner som fordeler flytende gjødsel som for eksempel Flex Agri. Et eksempel på en såmaskin som er gjort om til å fordele flytende gjødsel er en såmaskin med oppsett av 67 sålabber. Her har det vært benyttet en Quick Dyse fra Kyndestoft Maskinfabrik med tynne trykkluftslanger til labbene. Dette gjør at det kun er behov for 2 dyse-enheter til de 67 labbene.

Kontakt Flex Agri AS for omgjøring av vanlige såmaskiner til å bruke flytende gjødsel.