Pass på at potetene ikke går tomme for næring

Det meldes nå om at det er måles lave nitrat nivåer i mange åkre.

Det meldes også om sink og fosformangel.

Vår anbefaling er å bruke N 22 bladgjødsel sammen med NP 7-6 og Zn.

Les mere om hvordan Flex Bladgjødsel kan være med på å holde næringsbalanse i plantene.

 

Praktisk bruk av Bladgjødsel i potet

 

Her er et bilde av Sinkmangel, men også Magnesiummangel