Om oss

Flex Agri AS ble startet høsten 2004 av en gruppe gårdbrukere som ønsker å satse sterkere på utvikling av flytende gjødsel i Norge. Dette er et resultat av flere års interesse for å heve kvaliteten i ulike avlinger, spesielt for verdiavlinger som poteter og grønnsaker.

Dette har nå resultert i at vi har dannet et eget firma og knyttet til oss personer med lang erfaring både som produsenter og varemotakere av landbruksprodukter.

I tillegg til selve produksjonen av flytende gjødsel er det blant de involverte foretatt investering i sprøytevogner, såmaskiner, settere med nedfellingsutstyr samt dataverktøy for planlegging av næringstilførsel.

Vår målsetting er å produsere så mange varianter gjødsel at det samlet sett er mulig å dekke behovet gårdbrukeren har for næringstilførsel gjennom sesongen. Det er nå for de fleste vanlige produksjoner mulig å foreta all gjødsling med Flex Gjødsel. Alternativt er det produkter som passer ypperlig i kombinasjon med annen gjødsel eller husdyrgjødsel.

Vi har et ønske om å kunne være med på å sikre at gårdbrukere får en forsvarlig økonomi i sin produksjon.

Kontakt Flex Agri AS for mer informasjon om flytende gjødsel i Norge eller om du har noen andre spørsmål.

Generell info om Flex Fertilizer: Generell info februar2018.pdf
Info om Flex i Norge Flex i norge.pdf

Våre tjenester

Man kan velge ulik grad av engasjement ved å spre gjødsel selv etter egen gjødselplan, få kjørt ut gjødsla med våre sprøytevogner, eller å få utført beregning av behov for næringstilførsel og tildeling med traktorsprøyte eller sprøytevogn.