Hvorfor Flex

Flex Gjødsel er basert på en kompleks flytende formulering som gjør det mulig å kombinere plantenæringsstoffene i ulike blandinger. Vår fleksibilitet gjør det mulig å lage gjødselstrategier tilpasset den aktuelle kultur, sorten som dyrkes og formålet med avlingen.

Flex gjødsel kan tildeles med åkersprøyte, dette gir en presis dosering.

Det tas hensyn til miljøet ved at det kan foretas presis tildeling ut til kanten av skiftet. Da tildeles ikke gjødsla i f.eks bekk/elveløp.

Flex gjødsel er velegnet til plassering / nedfelling. Utstyret er ikke kostbart, og det er lett å bruke.

Velegnet som supplement til husdyrgjødsel

Lett å tilpasse for GPS-styrt tilførsel.

Miljøgevinsten er meget god ved bruk av Flex Gjødsel. Det er tilnærmet en reduksjon i nitrogenforbruket (N) på 20% og for fospor (P) på hele 50%

Kontakt Flex Agri AS for mer informasjon om flytende formuleringer for spesialiserte gjødselsstartegier