Bladgjødsel i gras øker proteinet

Proteininholdet i gras, er ofte for lavt i første slotten. Ved å proteingjødsle ca 4 uker før slåtten vil all gjødsling øke proteinet.

Ved å bruke 5 kg N 18 Bladgjødsel vil proteinet øke vesentlig mere enn ved å bruke 10 kg Opti NS 27.

Klikk på linken for å lese om forsøk gjort hos BJ-Agro i Danmark Gjødningstratgi i gras.pdf