Gjødselstrategier

Vi er vant til å forholde oss til en gjødselplan. Denne lages i forkant av sesongen og følges mer eller mindre uansett hvordan sesongen forløper.

For å få maksimalt utbytte av en vekstsesong er det fra tid til annen nødvendig å foreta endringer i opprinnelig gjødselplan, eller å ha delt næringstilførselen inn i delgjødslinger som kan tilpasses behovet. I denne forbindelse bruker mange begrepet 'strategi'. Ved å kjenne litt til bakkgrunnen for vekstens gjødselbehov og å ha tenkt igjennom mulige tiltak som følge av utviklingen i veksten kan man forberede seg på delgjødslinger der næringstilførselen tilpasses plantenes behov. Ved bruk av Flex Gjødsel er det også mulig å få med forskjellige mikronæringsstoffer i gjødslingene.

Gjennom mange års bruk av Flex Gjødsel er det gjort en del erfaringer i ulike vekster om hvordan det kan gjødsles og hvilket tidspunkt som gir best effekt. Mye av dette er skrevet av Flemming Padkjær og vi har fått anledning til å dele disse erfaringene. I disse strategiene finnes det beskrivelser av både mengde gjødsel og hvilken type som gir gode resultater. Her er også enkelte opplysninger om hvordan gjødsla kan tildeles.

Listen over strategier eller underlag for en strategi vil bli utvidet etter hvert.

Kontakt Flex Agri AS for mer informasjon fleksibilitet med flytende gjødsel i Norge.