Ureabehandling av halm

Vi hadde i fjor mange hendvendelser om vi kan lage ureablanding for tilsetning til halm.

På grunn av tørken ble alle oppfordret til å ta vare på halmen.

Det er ikke alltid enkelt å få presset tørr og god halm som lagrer seg godt.

Ved å tilsette urea i form av flytende urealøsning kan halmen berges ved intill 50% fuktighet i halmen.

Det er faktisk en fordel at halmen er litt fuktig ved behandling.

Vi har hatt en tett dialog med NLR om fagligheten ved bruk av urea, de har laget i fjor en artikkel om dette

Fagartikkel om ureabehandling hos NLR

NLR har også utviklet en kalkulator til beregning av liter/mengde ved pressing