Såmaskin

Her vises et oppsett med tildeling av startgjødsel til 67 sålabber. Det benyttes en Quick Dyse fra Kyndestoft Maskinfabrik med tynne trykkluftslanger til labbene. Dette gjør at det kun er behov for 2 dyse-enheter til de 67 labbene.

Kontakt Flex Agri AS for mer informasjon for å komme i gang med flytende gjødsel i Rogaland, Vestfold og Buskerud.