4-rader

Hovedgjødsel plasseres i gjødsel-labbene. Kalsiumgjødsel som toppgjødsel med nitrogen, kalsium og bor plasseres på toppen av drillen. Kombinasjon av startgjødsel og beisemiddel i 4 dyser på hvert setteaggregat (ikke synlig på bildene). I stedet for å bruke vann blandes beisemiddelet ut i startgjødsla.

Kontakt Flex Agri AS for mer informasjon for å komme i gang med flytende gjødsel i Rogaland, Vestfold og Buskerud.